IJsfontein Homepage

Visie

Nieuwsgierigheid is de drijvende kracht achter wetenschap en innovatie. Een kracht die steeds belangrijker is in een wereld die in rap tempo verandert en digitaliseert. Weten hoe je een probleem definieert en oplost is belangrijker dan het antwoord. Gedrag belangrijker dan kennis.

En dat is precies wat wij al 25 jaar doen. Wij ontwerpen gedrag vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig zijn en intrinsiek gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. Spelen is in onze visie een van de meest effectieve manieren om deze drijfveren aan te spreken.

Dat betekent dat wij er niet naar streven het de gebruiker ‘zo makkelijk mogelijk te maken’. Wij geloven in liefdevolle verwaarlozing. Een veilige omgeving creëren waarin de gebruiker zelf kan experimenteren en vanuit zijn eigen kracht op zoek gaat naar de oplossing.

Wij doen dit voor Health, Museums, Professionals en Young

 

Werkwijze

Elk project is anders en hier passen we onze werkwijze, strategie en het team op aan. We starten elk project met een analyse fase. Samen met de opdrachtgever gaan we op zoek naar de kern van de vraag. We brengen de stakeholders in kaart, zoomen in op de doelgroep en formuleren eerste denkrichtingen.

Evidence based design
Aan elk project koppelen we een onderzoeker. Deze brengt in kaart wat er al aan wetenschappelijke kennis is over het onderwerp en de doelgroep. Gedurende het ontwikkeltraject, is de onderzoeker verantwoordelijk dat er intensief wordt getest met de doelgroep: vanaf het papieren prototype tot het eind product. De onderzoeker vertegenwoordigt de doelgroep gedurende het hele ontwikkeltraject en is zo een onmisbare schakel tussen ontwerper en eindgebruiker. Door deze manier van werken zijn veel van onze producten geaccrediteerd en gevalideerd.

We doen het samen
De kwaliteit van ons eindproduct hangt van veel dingen af. Maar héél belangrijk is de samenwerking tussen de opdrachtgever en het team dat het gaat maken. Onze beste producten maken we wanneer de opdrachtgever echt onderdeel wordt van het team

Diensten

Bij elke opdracht kijken we naar verschillende vormen van interactiviteit en spel en zoeken we de elementen bij elkaar die voor de doelstelling van de opdracht het meest geschikt zijn. Concreet ontwikkelen we apps, websites, interactieve installaties, gamification, serious games en multimediatours.

Bovendien ontwikkelen we langdurige (digitale) leertrajecten en gegamificeerde platforms voor permanente educatie. In een partnership met de opdrachtgever gaan we innoveren en experimenteren om tot het juiste leerklimaat te komen.

Naast dingen maken, denken we ook graag mee. Over gedragsverandering en over leren.  Dit doen we bijvoorbeeld door middel van een design sprint, een gamestorm of een canvassessie. Samen komen we in korte tijd tot de kern van het probleem en formuleren we eerste oplossingsrichtingen. Deze sessies maken we op maat. Neem contact op voor de mogelijkheden.