IJsfontein Homepage
Alle veel gestelde vragen

Wij starten bijna al onze projecten met een canvassessie. Dit is een sessie van een dagdeel, waarbij we samen met onze opdrachtgever het IJsfontein Playfullness canvas invullen. Deze A2 plaat is afgeleid van het meer bekende business model canvas.  Het business model canvas wordt voornamelijk ingezet als hulpmiddel voor het ontwikkelen of aanscherpen van een business model.

Het Playfullness Canvas gebruiken we op een soortgelijke manier, alleen dan om te kijken hoe en of we met behulp van spel een probleem kunnen oplossen. Het canvas bevat lege vakken met vragen die we samen met de opdrachtgever gaan invullen. Idealiter doen we dit  met 3 mensen van IJsfontein en 3 mensen van de opdrachtgever.

De buitenste ring bevat vakken met vragen waarmee we de randvoorwaarden in kaart brengen die zorgen dat de oplossing ook echt de impact heeft die we willen. Denk aan vragen als: ‘doel van het project’, ‘het doel van de speler’, ‘inspiratie’, ‘de opdracht in 5 bullets’, ‘inspiratiebronnen’, ’kansen’ en ‘context’. Als deze vakken ingevuld zijn, en er consensus over is, dan zoomen we in en schetsen we de randvoorwaarden van de nog te verzinnen oplossing. Hiervoor is het middelste gedeelte van het canvas bedoeld. We omschrijven bijvoorbeeld welke emoties of reacties we willen uitlokken bij de spelers, welke game-mechanics daar bij kunnen horen, en hoe het spelen van het spel er uit zou moeten zien. Alle vakjes in het canvas hebben invloed op de vakjes ernaast. Het is dus een aardige puzzel.

Een canvas sessie is geen gemakkelijke sessie. Het brengt vaak conflicterende ideeën aan het licht. En dat is precies ook de kracht. Het is een geweldig startpunt voor het oplossen van een vraagstuk. We krijgen niet alleen op een effectieve manier de blikken dezelfde kant op, maar leggen ook op hoog niveau een concept neer.

Een canvassessie hoeft niet gekoppeld te zijn aan een project bij IJsfontein. We kunnen deze sessie ook ‘los’ verzorgen. Met de verkregen inzichten kan een bedrijf of afdeling zelf aan de slag.

Neem contact op voor de mogelijkheden