IJsfontein Homepage

Opdrachtgever: Alliander

In ‘Lights On’ leren jongeren hoe we in de toekomst optimaal met duurzaam opgewekte energie om kunnen gaan. De game is onderdeel van een lespakket voor middelbare scholen, dat in samenwerking met Alliander en Thieme-Meulenhoff is ontwikkeld.

Leerdoel

Het aanbod van de hoeveelheid elektriciteit is met duurzame energievoorziening minder stuurbaar. Daarom moeten we energie  gebruiken wanneer deze beschikbaar is, en juist niet wanneer deze niet beschikbaar is. Aan het eind van de game kunnen de leerlingen uitleggen op welke momenten je het best energie kunt afnemen, op welke momenten niet, en wáárom.

Zuinige Nacho’s of energievretende hamburgers?

Leerlingen spelen ‘Lights On’ in de klas. Individueel of samen. In het spel moeten ze een feest voorbereiden. De voorbereidingen kosten meer of minder energie. Kies je voor zuinige nacho’s of energievretende, maar heerlijke, hamburgers? Afhankelijk van het weer is er meer of minder energie beschikbaar. Natuurlijk is het weer typisch Nederlands: erg wisselvallig. Leerlingen moeten het weerbericht dus goed in de gaten houden. Met de punten die ze verdienen kunnen ze gadgets kopen om het feest toffer te maken. Onze persoonlijke favoriet: de discobal-drone.

Klassikale nabespreking

Na het spelen van het spel volgt een klassikale nabespreking. De nabespreking van een serious game is vaak erg belangrijk. Dit is het moment waarop spelers verwerken en concretiseren wat ze hebben geleerd. Zo’n nabespreking kan in-game, maar werkt klassikaal beter. Op deze manier kunnen leerlingen en docent van elkaar leren en discussiëren waarom bepaalde keuzes beter zijn dan andere.

Wat kunnen we voor jou doen?

IJsfontein heeft ruime ervaring met educatie en serious games. Neem contact met ons op voor meer informatie: info@ijsfontein.nl of 020 33 00 111.