IJsfontein Homepage

Opdrachtgever: Trimbos-Instituut

Op dit moment is er in het voortgezet onderwijs onvoldoende aandacht voor mentale gezondheid, ondanks dat het een belangrijk onderwerp is. In nauwe samenwerking met het Trimbos-instituut ontwikkelden we de serious game Moving Stories. Moving Stories heeft als hoofddoel dat jongeren zichzelf – en elkaar – beter kunnen helpen als het niet goed gaat. De game is zo ontworpen dat het vier subdoelen dient: lage mentale gezondheid signaleren, bespreekbaar maken, handelingsperspectief bieden en stigma verminderen. Wanneer psychische klachten al op jongere leeftijd worden erkend en de juiste hulp wordt geboden, zijn de lange termijn uitkomsten vaak beter.

Awards:

De Game

Moving Stories is een first person, single player game in de vorm van een app voor telefoon of tablet. Vijf dagen lang spelen alle leerlingen uit de klas ieder voor zich ongeveer tien minuten per dag. Na de vijfde dag volgt er in de klas een nagesprek met een ervaringsdeskundige.

In de game woon je als speler in huis met je nichtje Lisa, die sinds kort niet meer uit bed komt. Je weet vooraf niet precies wat er aan de hand is en je probeert haar te helpen. Je kunt in gesprek gaan met Lisa en per dag verschillende acties in het huis ondernemen zoals koffie maken, opruimen of de huisarts bellen.

Gedurende de dag krijg je feedback van Lisa. Dit komt in de vorm van tekstberichtjes (notificaties) binnen op je telefoon. Gedurende de dag krijgen alle spelers in de klas dus op gezette tijden berichtjes uit de game. De een zal positieve reacties krijgen, terwijl een ander boze of treurige berichtjes krijgt van Lisa. Deze notificaties hebben als doel dat spelers hun strategie onderling gaan vergelijken en er zo op een laagdrempelige manier een gesprek op gang komt tussen klasgenoten.

Validatie

Gedurende de ontwikkeling is de game meerdere keren getest met eindgebruikers en experts. De game heeft in praktijksituaties een positief effect laten zien. In 2017 zijn twee randomized controlled trials gestart met meer dan 3000 leerlingen om Moving Stories te valideren.

Een unieke samenwerking

Moving Stories is een co-productie van het Trimbos-instituut en IJsfontein. De betrokken partijen zijn volledig geïntegreerd te werk gegaan. Het concept is bedacht door IJsfontein samen met twee professoren en onderzoekers van het Trimbos-instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen (GEMH Lab).

Voor serious games is het belangrijk dat wetenschappers en game developers al vroeg in het traject nauw samenwerken. Je leert van elkaar en kan risico’s afdekken waardoor effecten zowel op commercieel als wetenschappelijk gebied beter worden. Vaak zorgt een dergelijke samenwerking voor grote vertraging in het proces doordat er twee systemen botsen. In deze unieke samenwerking hebben we het academisch proces naadloos laten aansluiten op het ontwikkelproces van de game.

Onderzoekers waren vast onderdeel van het ontwikkelteam en de gebruikerstests voor het ontwikkeltraject werden mede ontworpen om data voor de validatie te genereren. Hierdoor hebben we tegelijk een game kunnen ontwikkelen die ingezet kan worden op alle scholen in Nederland en aansluiting gevonden bij de internationale onderzoeks- en preventiecommunity voor een wereldwijde uitrol.

Uitgebreid Interview

Het Nederlands Dagblad schreef op 31 Oktober een artikel over Moving Stories. Ontwerper Evert Hoogendoorn en onderzoeker Anouk Tuijnman vertellen uitgebreid over de noodzaak van aandacht voor mentale gezondheid, en waarom de game hier erg geschikt voor is. Lees het artikel hier 

Wat kunnen we voor jouw organisatie doen?

We hebben al meer dan 20 jaar ervaring in Playful Learning. Sta je ook voor een uitdaging op het gebied van communicatie in de zorg? Stuur ons een mail of bel: 020 33 00 111

NB: Het Narrative Design van de Game Intro Video is van Tarkan Köroğlu