IJsfontein Homepage
Sinds mei 2023 is er een nieuw landelijk protocol voor de ambulancezorg: LPA 9. Een belangrijk onderdeel van LPA 9 is klinisch redeneren met het SPART-model. Dit model beschrijft de stappen die je als zorgprofessional in de ambulancezorg doorloopt: vanaf de oproep van de meldkamer tot het moment dat je beslist welke vervolgzorg iemand nodig heeft. Het SPART-model helpt zorgprofessionals om gestructureerd en systematisch dit proces te doorlopen.

Een training voor én door ambulanceprofessionals
In aanvulling op de regionale scholingsdagen ontwikkelden wij de training ‘Klinisch redeneren’. Een training voor én door ambulanceprofessionals van RAV Brabant en ARR Rotterdam. 

Je zit in de ambulance met je collega. De meldkamer piept in: een jonge vrouw met vage buikklachten. Nu ben jij aan zet: richt je op de omgeving en ga in gesprek met de patiënt. Voer lichamelijk onderzoek uit, wees gespitst op belangrijke details en deel je vermoedens met je collega’s. Lukt het jou om aan de hand van het SPART-model te ontdekken wat er aan de hand is met de patiënt? 

‘Leuk! Ook interessant om de overwegingen en gedachten van collega’s te kunnen lezen.’ Ambulanceverpleegkundige RAV Brabant

We maakten de training in UpTrek: een learning experience voor gedragsverandering gebaseerd op sociale interactie en speltheorie. Opdrachten zijn kort en gevarieerd. Spelelementen boren de intrinsieke motivatie aan, zodat je wíl oefenen. Zo stimuleert UpTrek om nieuw gedrag met elkaar in de praktijk te oefenen, en wordt leren betekenisvol. 

Impact
Zorgprofessionals van RAV Brabant gaven aan dat zij dit een leuke én zinvolle manier van leren vonden. Vooral het delen van bevindingen met collega’s werd als nuttig ervaren. De positieve reacties inspireerden ARR Rotterdam om ook aan de slag te gaan met deze training. Begin juni werd hun training – waarin we o.a. ook een speciale versie voor ambulancechauffeurs toevoegden – gelanceerd. De eerste reacties zijn zeer positief en inmiddels staat de ontwikkeling van een vervolgtraining in de startblokken.

Meer weten?
Onze learning experts Bart Hufen en Dennis Aussems vertellen je er graag in een half uurtje meer over tijdens een online demo op 13 en 17 juli van 13.30-14.00 uur.

Aanmelden kan via Bart.

Tot dan!

Verder lezen?

Lees meer in het blog