IJsfontein Homepage

Opdrachtgever: Leibniz Association

Preventieve conservering is een actieterrein voor musea voor het langdurig conserveren en verzorgen van kunst en cultuurgoederen. Door schadelijke invloeden te herkennen en te vermijden of te verminderen, wordt een optimale omgeving gecreëerd voor het betreffende cultuurobject.

 Hoe inspireer je kinderen en jongeren om musea te bezoeken?

Met interactieve en onderhoudende technische oplossingen die de doelgroep aanspreken. Binnen het European Cultural Heritage Year 2018 ontwikkelde IJsfontein een speelse multi-touch-table applicatie voor de acht onderzoeksmusea van de Leibniz Association. Het project beoogt de interesse van de jonge doelgroep voor de wetenschappelijke tentoonstellingen te wekken, begrip te creëren voor de bijzondere manier waarop met verzamelaars wordt omgegaan en het bewustzijn van het belang van conservering en conservering te vergroten.

Toegankelijke, onderhoudende inleiding tot een complex onderwerp

Preventieve conservering is een actieterrein voor musea voor het langdurig conserveren en verzorgen van kunst en cultuurgoederen. Door schadelijke invloeden te herkennen en te vermijden of te verminderen, wordt een optimale omgeving gecreëerd voor het betreffende cultuurobject. Om deze taak onder de knie te krijgen, is kennis van de gebruikte materialen en productietechnieken, van de gegeven omgeving en van de mogelijkheden om de situatie te verbeteren vereist. Door de rol van expert op het gebied van preventieve conservering op zich te nemen, gaan spelers onvermijdelijk met bovenstaande inhoud om en leren ze op een abstracte manier de nodige domeinen van preventieve conservering kennen. De belangrijkste uitdagingen lagen in de heterogeniteit van de doelgroep. Tenslotte moeten 8-25-jarigen tegelijkertijd worden opgepakt en opgewonden. Het was ook nodig om een ​​toegankelijke, onderhoudende inleiding te vinden op het complexe thema van de acht verschillende musea. Het resultaat was een samenwerkingsspel met een leuke factor, waarin de spelers alleen en als team in de rol van “keepers” glippen. Het doel is om objecten uit de collecties van de deelnemende musea te beschermen tegen schadelijke invloeden zoals licht, vochtigheid, temperatuurveranderingen en insecten. “We speelden door alle objecten – wij vieren met een zeer fitte 16-jarige student-stagiair. De game is erg leuk en dient voor het beoogde publiek, tieners tot jonge volwassenen.” (Medewerker Museum of Natural History Berlin)

Ervaar het zelf!

Het spel kan nu worden gespeeld in het Senckenberg Museum in Frankfurt. De andere onderzoeksmusea zullen volgen: het Duitse Mijnmuseum in Bochum, het Duitse Museum in München, het Duitse Scheepvaartmuseum in Bremerhaven, het Duitse Nationaal Museum in Neurenberg, het Museum für Naturkunde in Berlijn, het Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz en het Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn.