IJsfontein Homepage

19 maart 2014

De serious games ‘abcdeSIM’ en ‘Op eigen kracht’, mogen officieel het keurmerk ‘valide game’ voeren. Dit is bekend gemaakt op de zesde editie van het DSSH Congres in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Serious games hebben hiermee definitief hun weg gevonden naar de zorg.

Door serious games zijn medici in staat te trainen en ervaring op te doen in simulaties die levensechte scenario’s nabootsen. Er zijn geen echte patiënten nodig en er kunnen fouten worden gemaakt zonder consequenties. Met het keurmerk ‘valide game’  wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van serious games in de zorg gewaarborgd. De keurmerken worden uitgegeven door de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH). Deze vereniging heeft als doel: ‘Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van Simulatie en ‘Serious Gaming’ ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg’. De onafhankelijke Commissie Serious Gaming, onder leiding van Dr. A.S. Schaafstal, zal games gaan keuren. Het keurmerk wordt toegekend aan serious games die de gezondheidszorg en de ontwikkeling van medici bevorderen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar games en simulaties. Het al dan niet vinden van resultaten verschilt per studie. Dit is o.a. afhankelijk van of er gekeken wordt naar leereffecten op lange of korte termijn, het leerdoel en de mate van interactiviteit. Uit alle onderzoeken blijkt echter wel dat studenten interactief en multimediaal leren leuker vinden dan traditioneel onderwijs.

‘Als je serious games ontwikkelt voor de zorg is validatie extra belangrijk. Terecht. Met dit keurmerk krijgen onze games erkenning van een externe en onafhankelijke partij. Wij zijn er ontzettend blij mee en hopen dat dit keurmerk als katalysator gaat fungeren voor het nog breder toepassen van games en simulatie in de zorg’ , aldus Evert Hoogendoorn, als strateeg en gamedesigner betrokken bij ‘Op eigen kracht’ en abcdeSIM’.

Over ‘Op eigen kracht’

In samenwerking met Red Jezelf heeft IJsfontein de game ‘Op eigen kracht’ ontwikkeld. De game dient nascholing voor huisartsen om patiënten te helpen meer zelfredzaam te worden. De huisarts wordt geconfronteerd met patiënten die steeds terugkomen zonder dat een oorzaak wordt gevonden voor hun klachten. De invalshoek is om bij zowel de huisarts als bij de patiënt in te spelen op achterliggende factoren die het handelen bepalen. ‘Op eigen kracht’ is de eerste nascholing voor huisartsen in game-vorm die ook is geaccrediteerd (met 4 punten), zowel voor huisartsen als bedrijfsartsen.  Naar alle waarschijnlijkheid gaat ‘Op eigen kracht’ deel uitmaken van een studie met de opzet van een klassiek experiment waarbij de game vergeleken wordt met met een andere offline methode. Lees meer

Over abcdeSIM

Met de abcdeSIM leren studenten de ABCDE-methode toepassen zonder dat hierbij een arts aanwezig hoef te zijn. Spelers hebben 15 minuten de tijd om een virtuele patiënt te stabiliseren. Het probleem is, net zoals in real-life, niet bekend. Om te ontdekken welke complicaties er zijn, en welke als eerst aandacht nodig hebben, moeten spelers de ABCDE-methode correct toepassen. Om de interactie tussen alle processen goed te kunnen simuleren is in de game een natuurgetrouw cardiovasculair-, respiratoir en medicatiemodel nagebouwd. AbcdeSIM is de eerste game in Nederland die erkend is als volwaardig opleidingsinstrument. De serious game is geaccrediteerd door de KNMG, het Nederlandse Huisarts Genootschap en diverse medische specialistische beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Internisten Vereniging. Op dit moment wordt door het Erasmus MC uitgebreide studie verricht naar de effecten van de abcdeSIM. Lees meer