IJsfontein Homepage

Opdrachtgever: MRA

Het belang van stedelijke regio’s groeit. Verstedelijking en andere ruimtelijke opgaven van deze tijd brengen ingrijpende veranderingen met zich mee. Daarom werken gemeenten, provincies en de Vervoerregio Amsterdam samen aan ruimtelijk-economische ontwikkeling, in de vorm van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). En om ze daarbij te helpen, ontwikkelden wij inteGREAT: een bordspel waarmee bestuurders ervaren dat ze voor een gezamenlijke opgave staan in de regio.

De MRA kan alleen haar sterke positie behouden als partijen met elkaar investeren in een groene en gezonde leefomgeving. In de vorm van een serious game vindt op een ludieke én serieuze manier het debat plaats over financiering van deze gezamenlijke opgave.Wat weegt zwaarder? Het groepsbelang of het eigen belang?

Hoe werkt het?

Het jaar is 2020. De regio heeft zichzelf een aantal doelen voor 2050 gesteld. Er moeten in korte tijd veel huizen gebouwd worden en de bereikbaarheid moet beter. Maar we willen ook een fijne leefomgeving met een aantrekkelijk landschap en een grote biodiversiteit. Dat krijgen we niet vanzelf, dus wie gaat dat betalen?

De spelers (drie beleidsmakers, drie projectontwikkelaars en één spelleider) werken samen om in vier rondes ervoor te zorgen dat deze doelen in 2050 worden bereikt. Aan het begin van iedere ronde kiezen beleidsmakers hun beleid: streng, of juist heel soepel? Daarna is het de beurt aan de projectontwikkelaars. Wat kunnen zij bereiken binnen het gestelde beleid? Wat leveren de projecten op? En hebben ze wel genoeg geld om alle investeringen te doen? De spelleider ziet erop toe dat alles eerlijk verloopt en verdeelt aan het einde van elke ronde de winst tussen de projectleiders.

Open kaart

Gedurende het spel wordt steeds duidelijker wat de winnende strategie is: samenwerken en open kaart spelen. In het begin wekt het spel wellicht de indruk dat er streng beleid gevoerd moet worden zodat de investeerders projecten moeten realiseren die goed zijn voor alle doelen. Toch komen spelers er na verloop van tijd achter dat streng beleid voeren, misschien niet altijd de juiste keuze is. In de laatste ronde krijgen de spelers daarom meer vrijheid en mogen ze zelf regels toevoegen om hun eigen beleid te bepalen.

Inzichten

De reacties op het spel zijn heel positief. Samen spelen, in een andere rol kruipen en echt ervaren welke gevolgen beleidskeuzes hebben geeft inzicht. Dingen die je misschien in je achterhoofd wel weet, maar door het te ervaren beklijft het beter. Het spel is ontwikkeld voor een evenement. Dat was zo succesvol dat verschillende bestuurders hebben gevraagd om een exemplaar dat ze met hun eigen team kunnen spelen.

Contact

Ben je benieuwd wat we voor jouw organisatie of kunnen betekenen? Neem contact op met ons of bel 020 33 00 111