IJsfontein Homepage

Opdrachtgever: IMI GetReal consortium | Universitair Medische Centrum Utrecht

Het ontwikkelen van geneesmiddelen met vertrouwen in de effectiveit en veiligheid van de nieuwe middelen is van groot belang. Om dit mogelijk te maken is het wenselijk dat er al in een vroeg stadium van onderzoek bewijs wordt verkregen voor de daadwerkelijke effectiviteit van het middel in de klinische praktijk: het middel moet immers niet alleen in de geïdealiseerde onderzoeks-setting werken, maar ook in het dagelijks leven. Voor het bepalen van de daadwerkelijke effectiviteit kan gebruik worden gemaakt van pragmatische trails.  In pragmatische studies wordt het effect van een behandelstrategie onderzocht en vergeleken met alternatieve strategieën in ‘real life’ situaties in tegenstelling tot een volledig gecontroleerde onderzoek omgeving.

Pragmatische onderzoeken bieden de mogelijkheid om al voor of snel nadat een geneesmiddel op de markt komt kwalitatief hoogstaande inzichten te genereren over de relatieve effectiviteit van een geneesmiddel. Onderzoekers en farmaceuten zijn nu echter vaak nog terughoudend om zulke onderzoeken uit te voeren, omdat de implementatie ervan, mede door gebrek aan ervaring, vaak uitdagend is en er soms onzekerheid bestaat over de acceptatie van pragmatische onderzoeksgegevens bij de besluitvorming.

Het GetReal Initiative houdt zich bezig met de vraag hoe we onderzoekers en andere belanghebbenden kunnen helpen meer pragmatische trials te ontwerpen en uit te voeren. Daarom is IJsfontein gevraagd om een gebruiksvriendelijke tool te ontwerpen die gebruikers inzicht geeft in de mogelijke keuzes bij het ontwerp van een pragmatische studie en het effect dat deze keuzes kunnen hebben op de uitvoerbaarheid ervan.

Het vinden van een goede balans

Om de waarde en haalbaarheid van pragmatische onderzoeken te vergroten is de GetReal Trial Tool ontwikkeld. Deze onlineapplicatie heeft als doel belanghebbenden inzicht te geven in de gevolgen van ontwerpkeuzes bij het opzetten en beoordelen van pragmatische studies. De tool helpt gebruikers om de verschillende mogelijkheden in studieontwerp te evalueren en de voordelen van pragmatische keuzes af te wegen tegen eventuele negatieve gevolgen, zoals de reproduceerbaarheid en validiteit van de resultaten.

Inzicht in één oogopslag

Door de vragen uit verschillende domeinen te beantwoorden krijgt de gebruiker een goed overzicht van de implicaties van het gekozen ontwerp. De tool biedt houvast door de keuzeprocessen inzichtelijk te maken en laat met behulp van de kleurcodering in één oogopslag zien wat de mogelijke impact van een keuze is. Ook biedt de tool links naar relevante literatuur.

Delen met het hele team

Gebruikers kunnen de resultaten van de tool gemakkelijk met elkaar delen. Dit kan zowel in een pdf die het ontwerp als een unieke vingerafdruk visualiseert of door alle ontwerpkeuzes en gerelateerde implicaties te exporteren naar een Excel-bestand.