IJsfontein Homepage

11 februari 2016

Naar schatting zijn er jaarlijks ca. 14.000 jongeren met suïcidale gedachtes. Zorgwekkend, vindt het Trimbos-instituut. Samen met IJsfontein onderzoeken ze of een game kan bijdragen aan preventie. ‘Het is hard nodig dat het taboe verdwijnt rondom dit onderwerp’, vertelt Rutger Engels, voorzitter Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut.

Subsidie toegekend voor game voor suïcide preventie

Vorige week werd bekend dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidie toekent voor het ontwikkelen van een gevalideerd prototype van de game: ‘Moving Stories’. Het doel van de game: het complexe onderwerp suïcide bespreekbaar maken onder middelbare scholieren en docenten.

Online, laagdrempelig en anoniem

Naast het Trimbos-instituut en IJsfontein is ook online hulpverlener 113Online betrokken bij de ontwikkeling. Zij bieden vroegtijdig hulp aan mensen met suïcidale gedachten. De goede resultaten van 113online wijzen op een grote vraag naar anonieme onlinehulp bij suïcidaliteit. Moving stories sluit hier goed op aan. Games hebben vooral op jongeren een sterke aantrekkingskracht. Het is online, laagdrempelig, anoniem en sluit goed aan op hun belevingswereld.

Uit verkennend onderzoek tussen IJsfontein en het Trimbos-instituut blijkt dat een aantal ontwerp- en game principes erg goed aansluiten bij recent ontwikkelde, gevalideerde interventies op het gebied van preventie van psychische problemen. ‘We zien in onderzoek dat jongeren met een depressie moeite hebben zich een positieve uitkomst van hun eigen situatie voor te stellen. In een game leer je juist vertrouwen op een positieve uitkomst, ook al lijkt je situatie nog zo hopeloos. We willen uitzoeken hoe we gameplay kunnen ontwerpen die helpt de transfer naar het echte leven te maken’, aldus Hoogendoorn.

Prototype

De subsidie zal gebruikt worden om een prototype te ontwikkelen waarmee onderzocht kan worden welke gameplay goed gaat werken. Met gameplay wordt bedoeld hoe een gebruiker een computerspel en de elementen van het spel zelf ervaart. De verwachting is dat het prototype in het laatste kwartaal van dit jaar klaar zal zijn.

‘We zien ook mogelijkheden voor het verzamelen van geanonimiseerde data die zeer waardevol kan zijn voor verder onderzoek naar suïcide preventie bij jongeren. Ook stelt het ons in staat een voorspelling te doen welke jongeren extra hulp nodig hebben. Het belangrijkste doel is dat we een bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van het aantal suïcide gevallen onder jongeren’, aldus Engels.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Roël, marieke@ijsfontein.nl 

suicide