IJsfontein Homepage

24 januari 2019

Daadkracht! Een interventie voor jongeren met overgewicht

Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat, reikte op 21 januari een prijs uit aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en IJsfontein voor het concept Daadkracht! Het idee is dat een app in combinatie met begeleiding door een jeugdverpleegkundige (GGD), jongeren met overgewicht en obesitas optimaal hulp kan bieden bij momenten van verleiding. Doordat de jongeren zelf de regie houden, vergroot hun inzicht en wilskracht en worden ze optimaal begeleid naar het bereiken van een gezonde levensstijl. Het project wordt uitgevoerd in het kader van SBIR (Small Business Innovation Research) van het Ministerie van EZK, in de categorie Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes.

Het percentage van jongeren tussen 13 en 15 jaar met overgewicht is te hoog in ’s-Hertogenbosch en landelijk. Daarom is samen met de jongeren en hun ouders gekeken wat zij nodig hebben om een gezond gewicht te bereiken. Met IJsfontein is dit doorontwikkeld tot het concept Daadkracht! waarin jongeren zelf de regie nemen en ouders en vrienden kunnen betrekken.

Afleiding bij moeilijke momenten

De jongere bekijkt met de jeugdverpleegkundige welke momenten voor hem of haar het moeilijkst zijn. Bijvoorbeeld wanneer je je eenzaam voelt, met vrienden in de supermarkt bent, of misschien wel als je huiswerk moet maken. Een kaartspel met locatie-, emotie- en personenkaarten helpt de verleidingen in kaart te brengen. In de app kiest de jongere welke hulp hij het beste kan inzetten om de verleiding te weerstaan. Bijvoorbeeld een spelletje spelen, filmpje bekijken, bellen met je beste vriend(in) of praten met één van je ouders.

Vervolg

De komende periode wordt het concept verder ontwikkeld. Er worden sessies en interviews gehouden met jongeren en experts uit hun omgeving. Op basis van dit onderzoekstraject wordt het concept verder uitgewerkt in een prototype van de app, dat met de doelgroep wordt getest. De resultaten hiervan worden meegenomen in een mogelijk vervolgtraject waarin de app daadwerkelijk ontwikkeld wordt.

Over de initiatiefnemers

Het initiatief is ontstaan uit de Bossche proeftuin ‘Ketenaanpak bij overgewicht bij kinderen’; een samenwerking van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en GGD Hart voor Brabant in de gemeente
’s-Hertogenbosch. In het kader van het 30 dagen co-creatietraject zijn met de jongeren op innovatieve wijze ideeën ontwikkeld. Met IJsfontein is in de vervolgstap het concept Daadkracht! bedacht. IJsfontein is een ontwikkelaar van interactieve media concepten waarbij spelen een actieve en effectieve vorm is van leren. Op www.proeftuinovergewichtdenbosch.nl zijn kennis, ervaring en tools te vinden voor professionals, gemeenten en gezinnen zodat meer kinderen gezond opgroeien. De proeftuin is een van de inspiratiebronnen geweest voor het Nationaal Preventie Akkoord.