IJsfontein Homepage

1 september 2014

Veel van onze projecten draaien om beleving, iemand iets laten ervaren door de ogen van een ander. In het kader van beleving gaven wij eerder deze maand een demonstratie van de Oculus Rift op de innovatiedagen van Lunetzorg. Medewerkers konden zittend vanuit hun stoel, met de Oculus op hun neus, ervaren hoe het is om een ritje te maken in de achtbaan. Achterliggend doel was om medewerkers te laten nadenken over hoe je met behulp van technologie een beleving zou kunnen ontwerpen met een meer functioneel doel, bijvoorbeeld inleven in de belevingswereld van een patiënt. Hoewel technologie een belangrijke rol speelt in de kwaliteit van een beleving, komt er meer bij kijken. Hoe zorg je ervoor dat de beleving een ervaring is die je niet alleen in je hoofd ervaart maar ook ‘in je buik voelt’?
Voor Lunetzorg zetten wij onze belangrijkste inzichten op papier. Hieronder een samenvatting:

1. Stel de juiste vraag

Elk goed ontwerp begint met een verscherping van de vraag. Wat wil je precies dat mensen gaan voelen en beleven? Het moet heel helder zijn wat je mensen wilt laten inzien en waarom. Inzicht in het achterliggende doel (vaak een gedragsverandering) is van belang. Is een beleving de meest geschikte manier om dit doel te bereiken?

2. Zoek naar samenwerking

Bij het ontwerpen van een beleving is het belangrijk om ALLE stakeholders intensief te betrekken bij de ontwikkeling. Door samen te werken met andere partijen creëer je een breed draagvlak en heb je toegang tot de juiste mensen. Denk bijvoorbeeld aan patiëntenverenigingen en wetenschappelijke instituten.

3. Stel ervaringsverhalen centraal

Een van de belangrijkste inzichten die wij in de loop der jaren hebben gekregen is dat je de authentieke verhalen van betrokkenen centraal moet stellen. Het in kaart brengen van de verhalen van mensen die zelf in de situatie zitten of met het probleem te maken hebben, is noodzakelijk om een echt betekenisvolle beleving te ontwikkelen. In deze verhalen ga je op zoek naar de kleinste details van de ervaring. Details die je al snel als niet belangrijk beschouwt. Een voorbeeld: een patiënt heeft moeite met lopen. Wat zijn dan exact de obstakels? Hoe gaat de patiënt om met dingen als drempels, roltrappen of gladde oppervlaktes? Wanneer en hoe vaak ervaart hij of zij hinder van zijn handicap?

Alle zintuigen zijn van belang en daarom is het goed om naast verbale vormen van informatieverzameling, zoals interviews, ook te kijken naar alternatieven. Empathische en meer visuele sessies kunnen, ook met kwetsbare mensen, veel inzicht geven in (de kansen van een) situatie. Door situaties fysiek na te spelen wordt bijvoorbeeld inzicht verkregen in wat er precies gebeurt. Soms wordt er zelfs voor gekozen om tijdens het naspelen niet te spreken. Details worden dan vaak nog zichtbaarder. Uiteindelijk is het de kunst om uit alle verhalen die details te kiezen, die het meest herkenbaar zijn voor een grote groep mensen.

4. Kies zorgvuldig

Wordt het ontwerp ruimtelijk, digitaal of een combinatie? Wat kan een gebruiker doen en hoe reageert het ontwerp hierop? Wat wordt het verhaal? De ervaringsverhalen worden concreet vertaald naar een beleving,  waarin de details uit de verhalen een plek krijgen en betrokkenen zichzelf herkennen. Er moet ook worden nagedacht over de context van de beleving. Sommige onderdelen van de context liggen vast, maar andere kunnen een onderdeel zijn van het ontwerp. Zo is er bij Into D’mentia (,een beleving waarin  mantelzorgers ervaren hoe het is om met dementie te leven,) gekozen voor een korte introductie en een uitgebreid gesprek na afloop.
Bekijk hier de Trailer Into D’mentia

5. Zorg dat iedereen zich inleeft

Bij het maken van innovatieve interactieve multimedia met een praktische en psychologische component, komen veel verschillende disciplines kijken. Bij het ontwerpen van een beleving is het extra belangrijk dat degenen die de beleving daadwerkelijk gaan maken zich goed inleven. Soms betekent dit dat de makers zich bijna letterlijk verplaatsen in de rol van de betrokkenen, bijvoorbeeld door zelf ook situaties na te spelen. Vanuit deze ervaring kunnen de makers de scenario’s beter uitwerken en gaan details niet verloren.

6. Maak testen belangrijk

In ieder project, maar vooral bij het ontwerpen van een beleving is het essentieel dat testen een steeds terugkerend onderdeel is van het ontwerpproces. Prototypes zijn hierbij heel behulpzaam. Een prototype is een eerste versie van een ontwerp en kan vele vormen aannemen. Denk aan een interactief storyboard, een maquette, een bordspel, een kaartspel of een deel van de digitale applicatie. Met het prototype kan worden getoetst of de beleving effectief, motiverend en gebruiksvriendelijk is.

Meer weten over het ontwerpen van een beleving? Neem contact met ons op.