IJsfontein Homepage

Playful Learning

Wij denken mee. Over de plek die Playful learning moet hebben in een organisatie, in het onderwijs of de maatschappij. Wil je een game of een nieuwe manier van leren?

kennis

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is een van de belangrijkste drijfveren achter de wetenschap. Zouden we zonder ooit op de maan zijn geweest?

visie

evidence based

Wij onderzoeken of onze concepten werken. Testen met de doelgroep is zonder uitzondering van toegevoegde waarde.

proces

Interactie

Wij maken media interactief. Techniek volgt de inhoud.

producten

Playful Learning

Laat je leiden door nieuwsgierigheid. Durf te experimenteren, falen hoort erbij. Vertrouw erop dat de uitdagingen die op je pad komen, passen bij je competenties. Je bent op een missie en komt, alleen of met anderen, in een staat van flow. Ontdek, speel en leer.

Playful Learning

Meer en meer erkennen wetenschappers, onderwijsinstanties en organisaties dat leren effectiever wordt als je gebruikt maakt van spelprincipes. Een spel is een complex systeem en zo ontworpen dat de speler continu faalt en tegelijk vol zelfvertrouwen blijft. Er zijn korte feedbackloops, duidelijke doelen en de speler is zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Gamedesign is het ontwerpen van gedrag, waarde en verantwoordelijkheid.

Wat ons betreft gaat Playful Learning dan ook veel verder dan het spelen van een spelletje. Het is een nieuwe manier van kijken naar motivatie en gedrag.

Bij IJsfontein werken makers met een visie. Dat betekent dat wij niet alleen tools ontwikkelen maar onze expertise ook inzetten voor andere doeleinden. Zo worden we regelmatig gevraagd te spreken op congressen of mee te denken met nieuwe onderwijsinitiatieven zoals de Nederlandse School. In kleiner verband organiseren wij workshops of masterclasses over game based learning, gamification of digitale didactiek.

Neem contact op of kom bij ons langs in Amsterdam!

Nieuwsgierigheid

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen van nature nieuwsgierig zijn en intrinsiek gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. Spelen is een van de meest effectieve manieren om deze van nature aanwezige drijfveren aan te spreken.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is de drijvende kracht achter wetenschap en innovatie. Een kracht die steeds belangrijker is in een wereld die in rap tempo verandert en digitaliseert. Weten hoe je een probleem definieert en oplost is belangrijker dan het antwoord. Gedrag belangrijker dan kennis.

Educatie zou daarom niet alleen moeten gaan over wat je leert, maar vooral over hoe je het beste leert. Of het nu op school, in een museum of op het werk is, spelen is wat ons betreft een van de meest solide en effectieve manieren om het leerproces te faciliteren.

De mogelijkheden om leren te integreren in het dagelijks leven en de publieke ruimte nemen toe door technologische ontwikkelingen. Leren kan altijd en overal en kennis is voor iedereen beschikbaar. De vraag is hoe je deze kennis toegankelijk maakt. Wij zijn ervan overtuigd dat je dat niet doet door het de gebruiker ‘zo makkelijk mogelijk te maken’. Als interactie- en game designers hebben wij de verantwoordelijkheid de gebruiker uit te dagen zelf op zoek te gaan.

evidence based

Het implementeren van een nieuwe manier van leren of een innovatieve technologie gebruiken is spannend. Werkt het? Bij IJsfontein werken we daarom met evidence based design. Vanaf het papieren prototype tot het eindproduct testen we intensief met de doelgroep en passen we het ontwerp aan.

evidence based

Samen met universiteiten en een netwerk van experts werken we continu aan de innovatie van onze producten. Door deze manier van werken zijn veel van onze producten geaccrediteerd en gevalideerd. In ons Playlab spelen gebruikers met een papieren of digitaal prototype in een ontspannen setting.

In een andere ruimte volgen opdrachtgever en ontwikkelaars door middel van een livestream wat er gebeurt en hoe iemand reageert. Vaak wordt tijdens een playtest direct duidelijk waar de sterke en zwakke punten liggen en wat belangrijk is in de volgende fase van ontwikkeling.

Elk project is anders en hier passen we onze werkwijze, strategie en het team op aan. We staan garant voor een persoonlijke aanpak waarin we met onze klanten hard werken aan een doeltreffend eindproduct. Zo past een ‘lineaire’ methode goed bij kleinere projecten. Hierbij gaan we stap voor stap door het proces heen en is er één oplevering aan het einde.

Bij grotere, complexere projecten passen we vaak een ‘iteratieve’, meer agile methode zoals SCRUM toe. Daarbij delen we de productiefase in meerdere stappen en oplevermomenten op. Als research een belangrijk onderdeel is van het project maken we van tevoren afspraken wanneer we dit doen en wat de impact zal zijn op de rest van het project.

Interactie

Ons leven wordt steeds digitaler en de scheiding tussen fysiek en digitaal is aan het verdwijnen. Interactiviteit beperkt zich bij ons daarom niet alleen tot een serious game, een website of een interactieve installatie. Juist de combinatie maakt ons werk zo krachtig.

Interactie

Bij elke opdracht kijken we naar verschillende vormen van interactiviteit en spel en zoeken we de elementen bij elkaar die voor de doelstelling van de opdracht het meest geschikt zijn. We ontwikkelen apps, websites, interactieve installaties, gamification, serious games en multimediatours met één gemene deler: playful learning

Daarnaast ontwikkelen we ook volledige digitale leertrajecten en gegamificeerde platforms voor permanente educatie. Afhankelijk van de vraag, de doelgroep en de context van de leerdoelen maken we samen met de opdrachtgever de beste keuze voor techniek en platform.

Voor er grote investeringen worden gedaan is het goed om te weten waar je aan begint. Een goede voorbereiding leidt immers vaak tot betere implementatie en een beter product. Wij bieden daarom analyse-trajecten en workshops aan. In een analysetraject brengen wij door middel van verschillende vormen van onderzoek in kaart welke leerinterventie passend is en aansluit bij de doelgroep.

In een workshop geven we de belangrijkste stakeholders in uw organisatie inzicht in de (on)mogelijkheden van game based learning.