IJsfontein Homepage

30 april 2014

Bij IJsfontein zijn we geïnteresseerd in de manier waarop mensen gamen, over games denken, praten en hoe games onderzocht worden. In dit kader nodigen we soms gastbloggers uit om een bijdrage te leveren of schrijven we over een initiatief dat ons is opgevallen. Deze keer: De Databank Games voor docenten.

 

Docent zkt. Game

Deze week werd in het jeugdjournaal aandacht besteed aan games in de klas. De game Minecraft wordt op scholen ingezet om bijvoorbeeld wiskunde en topografie te oefenen. Zo zijn er nog meer vakken te bedenken waarbij een game iets kan toevoegen, maar waar begin je? Hoe vind je als docent een geschikte game?

 

Databank Games

Onderzoeker Ineke Verheul (van Game Onderwijs Onderzoek) lanceerde onlangs de Databank Games om docenten hierbij te helpen. Ze selecteert geschikte games en biedt daarnaast op de site informatie die docenten kunnen gebruiken om de games effectief in te zetten zoals didactische tips, lesmateriaal, randvoorwaarden en onderzoeksgegevens.  Wij vroegen ons af; hoe bepaal je nu wat een goede game is voor het onderwijs en wat niet? Verheul: “Bij het vullen van de database gaat het niet om het vinden van games; er staan zoveel games op mijn lijst dat ik nog jaren vooruit kan. Het gaat vooral om het vinden van goéde games  – en dat is, ik zeg het maar vast,  een tamelijk subjectief gebeuren.” Over haar quest naar games en dus óók de quest naar criteria, heeft ze een artikel geschreven. Wij delen op ons blog de belangrijkste inzichten.

 

De game moet leerlingen motiveren

Een belangrijke reden voor docenten om games te willen gebruiken, is omdat het leerlingen motiveert. Motivatie is dan ook het eerste criterium. Verheul benoemt heel terecht dat men dit niet zomaar kan verwarren met ‘de fun factor’ van de game. Een goede game is niet ten alle tijden leuk om te spelen. Sterker nog, het merendeel van de tijd is het vooral hard werken om je doelen te bereiken. Als het ‘hogere doel’ (de purpose) van de game echter helder en aansprekend is en de game goed in elkaar zit dan zijn spelers vaak erg gemotiveerd om hun tijd en energie te investeren.

 

Inzetbaarheid in de klas

Het tweede criterium is de inzetbaarheid van de game. Hiervoor gebruikt Verheul een checklist gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De checklist is erop gericht om te controleren of het past in een schoolsetting. Denk bijvoorbeeld aan de techniek,  elementen die het leerproces stimuleren zoals feedback en de mate waarin de game makkelijk gebruikt kan worden door een docent (bijvoorbeeld het volgen van prestaties van de leerlingen) .

 

Serious games

Verheul is van mening dat serious games vaak alleen geschikt zijn voor een specifiek doel; het doel waar ze voor gemaakt zijn. Voor dat doel zijn ze vaak prima bruikbaar in de les mits de contentgerichtheid in educatieve games  niet ten koste gaat van de ‘flow’, een immersieve spelervaring. De kans dat een docent geschikt materiaal vindt in een entertainment game is daarom volgens Verheul, vaak groter dan de kans dat er aansluiting is met een serious game. “Dit betekent niet dat er geen educatieve games in de Databank zitten. Het betekent wél dat het dan verrekt goede games moeten zijn.”

 

Enthousiaste reacties tellen mee

Bij het selecteren van games voor de database heeft Verheul niet alleen naar de kenmerken van de game zelf gekeken, maar ook naar de manier waarop de game gebruikt en gewaardeerd wordt in de onderwijspraktijk. Een game kan niet aan alle criteria voldoen, maar toch succesvol ingezet worden in de klas. In dat geval wordt een game soms toch opgenomen in de database.

 

Games ter versterking van het onderwijs

In de Databank Games kiest Verheul ervoor om oefengames in principe buiten beschouwing te laten. Het gaat in de database om games die in het onderwijs kunnen worden gebruikt. Games die de leraar helpen kennis of inzichten over te brengen. Niet om games die de leerling helpen bij het oefenen voor een toets. Naar die laatste categorie is er ook veel vraag, maar daar is deze database niet voor bedoeld

 

Verder lezen

Het uitgebreide artikel van Ineke Verheul ‘Wat maakt een game bruikbaar voor het onderwijs?’ is hier te vinden.