IJsfontein Homepage

Het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom op de website en haar uitgevoerde projecten berusten bij IJsfontein Interactive Media B.V.

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming (per mail) van IJsfontein Interactive Media B.V. Alle beelden blijven eigendom van IJsfontein Interactive Media B.V. De website mag verder slechts worden gebruikt voor zakelijke, niet commerciƫle doeleinden. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van IJsfontein Interactive Media B.V. vereist.

Ondanks de zorg en aandacht die IJsfontein Interactive Media B.V. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie kunnen door de gebruiker van de website geen rechten worden ontleend. IJsfontein Interactive Media B.V. sluit voor zover mogelijk iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.

Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar websites buiten het domein van IJsfontein Interactive Media B.V. Deze (hyper)links zijn louter opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van IJsfontein Interactive Media B.V. Indien op deze (hyper)links wordt geklikt, verlaat men de website van IJsfontein Interactive Media B.V. IJsfontein Interactive Media B.V. staat niet in voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar wordt gelinkt noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. IJsfontein Interactive Media B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van IJsfontein Interactive Media B.V.