IJsfontein Homepage

1 juli 2020

Digitale training over Delirium. Zeker nu.

Zo’n 30 – 40 % van de COVID-19 patiënten op de IC ervaart een delirium ook wel acute verwardheid genoemd. Dat blijkt uit een artikel in de New York Times. Een flink aantal, met serieuze consequenties; het optreden van een delier is een bijzonder angstige ervaring, kan het herstel vertragen en is een belangrijke risicofactor voor optreden van blijvende cognitieve en psychische problemen passend bij het Post Intensive Care Syndrome.

Om delirante patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat professionals goed getraind zijn in het herkennen van, en handelen bij een delier. Naast deze vaardigheden is het ook van belang dat professionals meer begrip kunnen ontwikkelen voor de ervaring van de patiënt. In juni promoveerde Kiki Buijs-Spanjers op onderzoek onder artsen en verpleegkundigen studenten. Ze toonde aan dat een serious game, The Delirium Experience, bij kan dragen aan het verbeteren van het onderwijs over een delier. Het succes zit hem voornamelijk in twee factoren, die een zeer nuttige bijdrage kunnen leveren aan medisch onderwijs.

Een veilige, interactieve omgeving

Het is van belang om onderwijs over een delier op een interactieve manier aan te bieden, zodat studenten kunnen experimenteren met verschillende opties in een veilige omgeving. Door verschillende vormen van feedback op te nemen in de serious game kan dit experimenteren de studenten ook motiveren actief op zoek te gaan naar antwoorden.

Delirium Serious game

Realistisch patiënt perspectief

Om het begrip van studenten over wat een delirante patiënt doormaakt te verbeteren, is het belangrijk om een realistisch perspectief vanuit de patiënt op te nemen in het onderwijs. In de Delirium Experience leren zowel studenten als getrainde zorgverleners vanuit twee perspectieven hoe ze een delirante patiënt kunnen herkennen en behandelen. Door de ogen van een delirante patiënt zie je hoe beangstigend een delirium kan zijn en welke impact de keuzes van de zorgverlener hebben op het verloop van een delirium. Vanuit het perspectief van de zorgprofessional kan je vervolgens ontdekken wat de beste interventies zijn. De game geeft niet alleen feedback op keuzes, ook de volgorde van handelen is belangrijk.

De Delirium Experience gaat niet over het aanleren van een vast protocol maar om het leren herkennen en toepassen van interventies die een patiënt terugbrengen naar het hier en nu. De ervaring van de patiënt centraal staat hierin centraal. Studenten en zorgverleners leren spelenderwijs improviseren, elke situatie is immers anders.

Evaring

“Wij zetten de delirium game in bij onderwijs aan coassistenten, voorafgaand aan hun coschap geriatrie. De studenten geven aan dat ze game een leuke manier vinden om te leren, en dat het leerzaam zowel vanuit het artsen perspectief te kijken, het perspectief van de patiënt en verpleegkundige. Ik merk daarbij tijdens mijn les ook niveauverschil tussen de studenten die de game wel gedaan hebben en die het niet gedaan hebben”.

– AKO Geriatrie, UMC Utrecht

Vraag een proefaccount aan

Wil je de Delirium Experience proberen voor jouw onderwijs- en zorginstelling? Vraag hier een gratis proefaccount aan.

Delirium Serious game

Delirium Experience