IJsfontein Homepage

8 november 2018

We wisten het natuurlijk al: Serious Games kunnen zeer effectief zijn voor het leren van vaardigheden. Meer dan non-interactieve methoden bieden ze ruimte voor nieuwsgierigheid, experimenteren, voor falen en victorie.  Toch zijn we elke keer weer blij en trots als wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit van onze games bevestigd.

Het onderzoek naar onze ‘Delirium Experience’ is gepubliceerd in JMIR Serious Games, een wetenschappelijk tijdschrift voor gaming en gamification in de zorg.

Delirium

Jaarlijks krijgen 100.000 patiënten in Nederland een delirium, bijvoorbeeld na een operatie of infectie. Door onbekendheid en onbegrip worden patiënten vaak inadequaat herkend en behandeld. Educatie is vaak gericht op verwerven van kennis, maar dat is niet genoeg. Medisch Studenten moeten leren deze kennis te vertalen in vaardigheden.

De game blijkt juist hiervoor uiterst effectief, bovendien heeft de game een positief effect op de motivatie en betrokkenheid van studenten bij de zorg van kwetsbare ouderen.

Effectiviteitsstudie

De 156 deelnemende studenten zijn verdeeld in drie groepen. De controle groep bekeek een video over ‘Gezond ouder worden’. De tweede groep keek een video met uitleg over Delirium, inclusief een verhaal van een ervaringsdeskundige. De derde groep speelde de Delirium Experience. De tijdsduur was voor alle drie de groepen hetzelfde.

De groepen met de Delirium video en de game laten dezelfde zelf-gerapporteerde kennis zien. Dit is meer dan in de controle groep. Waar het interessant wordt: De studenten die de game hebben gespeeld, zijn beter in het bedenken van zorg interventies bij voorgelegde casussen dan de andere groepen. Sterker nog, op een schaal van 9 scoorden de spelers 5 punten hoger dan de Delirium video groep.

”We onderzoeken het effect van de game niet alleen bij medisch studenten, maar ook bij studenten verpleegkunde en zorgprofessionals. De game is bij uitstek geschikt voor interdisciplinair leren en samenwerken.” aldus Prof. Dr. Sophia De Rooij, hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde UMCG.

Wat betekent dit voor de toekomst?

“We hopen dat deze uitkomsten ervoor zorgen dat er meer games komen op het gebied van educatie in de zorg” zegt Evert Hoogendoorn. “Het is een fantastische uitkomst, maar we zijn er nog lang niet. We willen Delirium Experience graag internationaal uitrollen. Daarnaast willen we dit concept ook inzetten om educatie over andere medische condities te bevorderen.”

Over de Delirium Experience:

In de game leren studenten en zorgverleners vanuit twee perspectieven hoe ze een delirante patiënt kunnen herkennen en behandelen. Door de ogen van een delirante patiënt zie je hoe beangstigend een delirium kan zijn en welke impact de keuzes van de zorgverlener hebben op het verloop van een delirium. Vanuit het perspectief van de zorgprofessional kan je vervolgens ontdekken wat de beste interventies zijn. De game geeft niet alleen feedback op keuzes, ook de volgorde van handelen is belangrijk.

“Delirium Experience gaat niet over het aanleren van een vast protocol maar om het leren herkennen en toepassen van interventies die een patiënt terugbrengen naar het hier en nu. Studenten en zorgverleners leren improviseren, elke situatie is immers anders.” Zegt Kiki Buijs-Spanjers, promovendus bij het UMCG.

De game is op licentie verkrijgbaar. Meer informatie en een impressie van de game is te vinden op www.deliriumexperience.nl. De game is ontwikkeld door serious game expert IJsfontein, op initiatief van Stichting Effectieve Ouderenzorg, Fonds Nuts-Ohra heeft de financiële realisatie mede mogelijk gemaakt.

 Het artikel is gepubliceerd door JSG-JMIR Serious Games. Lees het gehele artikel hier.

 

Delirium Experience