IJsfontein Homepage
Alle veel gestelde vragen

Gemiddeld duurt een ontwikkeltraject 3 tot 6 maanden. Als het om erg complexe inhoud gaat of als er veel stakeholders zijn betrokken, starten we vaak met een analyse traject waarin we het probleem en de context goed in kaart brengen. Op basis van de resultaten van deze analyse ontwikkelen we dan een papieren prototype waarmee we kunnen testen met de doelgroep. Hoewel dit in het begin vaak veel tijd kost is, is onze ervaring dat deze investering zich later ruimschoots terugverdient.