IJsfontein Homepage

10 maart 2014

Kinderen en ouders stimuleren om te oefenen voor het praktijkexamen verkeer

Het aantal basisschoolleerlingen dat zakt voor het praktijkexamen verkeer van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de afgelopen jaren toegenomen. Waar in 2007 nog maar 1,5% zakte van de leerlingen, lag dit percentage vorig jaar op 4%. De oorzaak is dat kinderen te weinig het verkeer in de praktijk oefenen. Om kinderen en hun ouders te stimuleren meer te oefenen introduceert Veilig Verkeer Nederland, in samenwerking met de provincie Utrecht en Shell, vandaag een app voor smartphones en tablet. De app is ontwikkeld door IJsfontein naar een concept van Glasnost.

Linda van der Eijck, directeur VVN: “Het teruglopende aantal geslaagden is een zorgwekkende ontwikkeling. Kinderen krijgen te weinig gelegenheid om te oefenen, terwijl dit juist dé manier is om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Als zij te weinig oefenen weten ze niet hoe ze veilig met het verkeer kunnen omgaan. Verkeer leer je door te doen! Met onze nieuwe app is oefenen voor het VVN Praktisch Verkeersexamen een stuk aantrekkelijker en faciliteren we een dialoog tussen ouder en kind.”

Rol ouders in verkeersveiligheid

Bij het oefenen is een bijzondere rol weggelegd voor de ouders. Het doel is dat zij de straat op gaan met hun kinderen. Hoe meer de kinderen aan het verkeer deelnemen, hoe meer ervaring en inzicht zij opdoen. Een kind van elf jaar oud  kijkt met hele andere ogen naar de weg dan een ouder. De app geeft daarom verschillende tips voor de ouders waarop ze moeten letten tijdens het oefenen.

Het landelijke VVN Verkeersexamen bestaat uit twee delen: een theorie-examen voor kinderen uit groep 7, dit jaar op 10 april, en een praktijkexamen verkeer voor groep 7 of 8 dat vanaf maart wordt georganiseerd. De app is te downloaden via vvn.nl/vvn-verkeersexamen en via de appstores van Apple (iOs/iPad/iPhone/iPod) en Google (Android).

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

VVN is een vereniging die zich inzet voor verkeersveiligheid. VVN richt zich met name op bewustwording en gedragsverandering van mensen. Dit doet VVN onder andere met een landelijk netwerk van vrijwilligers. VVN geeft burgers via het Meldpunt Veilig Verkeer een instrument in handen waarmee zij zelf verkeersonveiligheid kunnen signaleren en aanpakken. VVN biedt diverse educatieve producten voor basis- en voortgezet onderwijs. Ook de kwetsbare oudere helpen wij om te gaan met de toenemende complexe verkeersomgeving. Het ligt voor de hand dat wij samenwerking zoeken met instellingen en bedrijven die onze waarden en doelen delen.