IJsfontein Homepage

2 februari 2016

In de zomer van 2016 organiseert HKU samen met IJsfontein de eerste Summerschool ludodidactiek. In deze Summerschool leren docenten, educatoren en leerprofessionals onderwijs te ontwerpen op basis van gameprincipes. Op 17 februari a.s. vindt een informatieavond over het onderwerp plaats bij IJsfontein in Amsterdam. We vertellen dan meer over de samenwerking tussen de HKU en IJsfontein en geven een eerste inleiding in het vak ludodicatiek.

Aanmelden kan via expertisecentrumeducatie@HKU.nl.

Wat is ludodidactiek?

Ludodidactiek gebruikt principes uit gamedesign om leerervaringen te ontwerpen. Het doel? Op zoek gaan naar van intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid. Het onderwijs wordt zo ontworpen dat de leergierigheid van leerlingen wordt geprikkeld en zij als vanzelf een beroep doen op de expertise van de docent. Ludodidactiek roept passie voor leren op. Bij Ludodidactiek is dan ook niet de kennisoverdracht door een docent het vertrekpunt, maar het gewenste gedrag van leerlingen/deelnemers.

Summerschool Ludodidactiek in Amsterdam

Deelnemers van de summerschool worden theoretisch en praktisch ingevoerd in de Ludodidactiek. Er wordt gewerkt met aansprekende voorbeelden en deelnemers ervaren ook zelf hoe het is om spelend te leren.

Tijdens de summerschool maak je een prototype voor een educatieve toepassing in een les, een vak, of een andere overdrachtssituatie op het werk. Dat prototype is analoog (dus geen digitale game) en wordt met de andere deelnemers getest en verbeterd.  Als educator ontwerp je bijvoorbeeld een museumspel, als muziekdocent in het VMBO een oefening voor muziekonderwijs, als trainer in de zorg of het bedrijfsleven ontwerp je een traject waarin jij en je collega’s specifieke kennis kunnen delen of met intervisie aan de slag gaan.

Je leert ludodidactiek breed in te zetten, zowel toegespitst op een bepaald onderwerp als voor het ontwerpen van educatie in het algemeen.Na de cursus ben je bekend met verschillende relevante gameprincipes en weet je hoe je die kan toepassen in onderwijsontwerp. Je sluit de Summerschool af met een Certificaat Ludodidactiek niveau 1.

Hoe kan ik deelnemen?

Er is plaats voor 24 deelnemers. We mikken op een gemengde groep met docenten, trainers, educatoren en onderwijsontwikkelaars uit het bedrijfsleven die op zoek zijn naar nieuwe vormen van onderwijs en kennisdeling. We kiezen voor deze mix, omdat in deze Summerschool niet de doelgroep maar het werken met verschillende principes en spelvormen centraal staat. Daarbij hebben we de ervaring dat deelnemers uit verschillende sectoren veel van elkaar kunnen leren.

Er is plek voor:

  • 4 docenten uit het PO
  • 8 kunstdocenten uit het VO en MBO
  • 4 docenten andere vakken VO/MBO/HBO/WO
  • 4 educatoren uit culturele instellingen (musea, muziek-, theater-, dans- media en erfgoedorganisaties)
  • 4 professionals uit andere sectoren.

Trainers

  • Evert Hoogendoorn, Strateeg en ontwerper bij IJsfontein, Programmaleider en docent Ludodidactiek bij HKU.
  • Willem Jan Renger, Hoofd HKU Innovatielab.
  • Jan Willem Huisman, creatief directeur en oprichter van IJsfontein, bureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van ‘playful learning’.
  • Eva den Heijer, Beeldend Kunstenaar, Master Kunsteducatie/Ludodidactiek, ontwerper van Museumspel.
  • Robert Stieltjes, docent Pabo, Master Kunsteducatie/Ludodidactiek, ontwerper van diverse serious games voor Pabo studenten.

Praktische informatie

Plaats
IJsfontein in Amsterdam.

Datum en tijden:
Zaterdag 25 juni 10.00 – 17.00 uur
Maandag – vrijdag 15-19 augustus van 10.00 – 17.00 uur
Terugkomdag: zaterdag 29 oktober van 10.00 – 13.00 uur

Kosten deelname
950 euro

Aanmelden of meer informatie:
Aanmelden voor de cursus of voor de voorlichtingsavond op 17 februari? Mail naar expertisecentrumeducatie@HKU.nl

Meer over Ludodidactiek
Lees het interview met Evert Hoogendoorn.

 

Foto: Robert Stieltjes

ludodidactiek