IJsfontein Homepage

23 juni 2015

Inmiddels alweer een paar jaar geleden namen Hans van der Wind (Van Dijk Educatie) en Map Nihom (Maps Originals) het initiatief om samen met een grote groep specialisten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en creatieve industrie een visie te ontwikkelen op onderwijsvernieuwing. Het resultaat: de Nederlandse school, een opleiding tot meesterdocent voor pioniers in het onderwijs.

Jan Willem Huisman, creatief directeur van IJsfontein was vanuit zijn expertise als interactie- en gamedesigner intensief betrokken en ontwierp mede het eerste curriculum.

Wat is de Nederlandse school?

Welke skills moet een docent hebben om kinderen op de juiste plek te krijgen? Hoe kunnen ze kinderen meer grip geven op een begrip als ‘design your own life’. De Nederlandse school draait om de vorming van leraren.  Ze gaan op zoek naar hun kwaliteiten en het faciliteren van hun groei. De school staat niet op zich, maar vertegenwoordigt een breed gedragen stroming. Deze stroming pleit voor onderwijsvernieuwing door meer ruimte voor de leraar te maken en meer aandacht te geven aan moderne inzichten en technieken.

Change leaders

Niet de inhoud, maar de mens moet centraal staan bij het lesgeven. De Nederlandse school leert docenten onderwijs te ontwerpen vanuit hun passie. Het doel  is om leerlingen nieuwsgierig te maken en te motiveren zichzelf te ontwikkelen. De Nederlandse school leidt docenten op die als change leaders kunnen zorgen voor een revolutie in het onderwijs.  Ze laten leraren nadenken over wat onderwijs is en hoe je dat gaat inrichten.

Meer lezen?

Onlangs gaf Ilja Klink, directeur van de Nederlandse school een uitgebreid interview aan Vrij Nederland. Het artikel is hier te lezen

Lees meer over de Nederlandse school op  www.denederlandseschool.nl

 

 

de nederlandse school