IJsfontein Homepage

17 januari 2018

Zes creatieve MKB bedrijven met een focus op zorg en welzijn hebben zich op 16 januari j.l. aangesloten bij U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design. De coalitie bestaat uit de IJsfontein, Utrechtse bureaus Greenberry, Gainplay Studio, Design Innovation Group, Ideate uit Amersfoort, en Panton uit Deventer. Door participatie in innovatieve consortia, onderlinge kennisdeling en het inzetten van tal van ontwerpinzichten en methoden, maken de partijen zich hard voor een betere vormgeving van toekomstige zorg.

Samenwerking dokter en designer

Walter Amerika, directeur van U CREATE is verheugd dat de bureaus de samenwerking met het expertisecentrum en met elkaar zijn aangegaan: ‘De crossover tussen de creatieve industrie en de zorg- en welzijnssector wordt zo steeds sterker en dat is van belang, omdat de nadruk te lang heeft gelegen op technologie als aanjager van zorginnovatie. Maar als die technologie niet aansluit bij de verwachting en belevingswereld van eindgebruikers zijn nieuwe producten en diensten op voorhand gedoemd te mislukken. Dokter en designer moeten dus vanaf het begin al met elkaar samenwerken’.

Bijzondere expertise in zorg en welzijn

Elk van de zes bureaus heeft een bijzondere expertise in zorg en welzijn. IJsfontein en Gainplay Studio leveren speelse ervaringen en leermomenten aan jeugd- en ouderenzorg om mensen vanuit hun eigen intrinsieke motivatie beter te laten omgaan met gezondheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld met “mental health” game Moving Stories van IJsfontein en de neurofeedback game DayDream. Greenberry richt zich als innovatiebureau op de ontwikkeling van digitale producten en diensten om de zorg beter bereikbaar te maken, zoals de app “De Zorgverkenner”.

Ideate en Design Innovation Group begeleiden hun klanten bij het in kaart brengen van de juiste routes naar innovatieve diensten, processen en producten. Zo analyseerde Design Innovation Group recent de behoefte van nierpatiënten voor een nieuw draagbaar dialyse apparaat en leverde Ideate CASI af: een vernieuwd Campagne Activatie Strategie Instrument voor gedragsverandering. Panton werkt sinds haar oprichting aan producten, diensten en verbeterde processen in zorg en welzijn. Een mooi voorbeeld daarvan is de Medische Metrolijn, waarin elke ‘halte’ een punt van optimalisatie in het zorgproces weergeeft.

Empathie als designcriterium

Wat alle betrokken bureaus verbindt, is dat zij in de afgelopen jaren ook vele private organisaties en bedrijven ondersteunen in de transitie naar een digitale en meer servicegerichte dienstverlening. Maar nog belangrijker is volgens U CREATE dat zij ‘naast efficiëntie en effectiviteit vooral empathie als designcriterium hanteren. Dit uitgangspunt sluit geheel aan bij de filosofie van U CREATE dat mensen niet op zoek zijn naar innovatie in hun dagelijkse bestaan, maar gezond willen opgroeien, gebalanceerd willen leven, gelukkig oud willen worden en waardig willen sterven’.

leden van de Creatieve Coalitie